مهندس بیگلری در تذکر شفاهی به رییس جمهور: آقای روحانی به فکر چاره ای برای معظل بیکاری جوانان کشورمان به ویژه جوانان تحصیل کرده باشیدپیگیری در خصوص تسریع در تصویب چارت پیشنهادی فرمانداری ویژه سقز

 

20130411 182738