مهندس بیگلری در تذکر شفاهی به رییس جمهور: آقای روحانی به فکر چاره ای برای معظل بیکاری جوانان کشورمان به ویژه جوانان تحصیل کرده باشیدپیگیری مهندس بیگلری در خصوص  تسریع در روند اجرای باند دوم کرمانشاه-میاندوآب

 

مجوز 001