مهندس بیگلری در تذکر شفاهی به رییس جمهور: آقای روحانی به فکر چاره ای برای معظل بیکاری جوانان کشورمان به ویژه جوانان تحصیل کرده باشیدرسیدگی فوری و شروع مجدد احداث کنار گذر سقز

 

tir 2

 

tir 6