مهندس بیگلری در تذکر شفاهی به رییس جمهور: آقای روحانی به فکر چاره ای برای معظل بیکاری جوانان کشورمان به ویژه جوانان تحصیل کرده باشیدپیگیری مهندس بیگلری برای ممانعت از تملک اراضی حاشیه سد شهید کاظمی توسط شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

tir 4