مهندس بیگلری در تذکر شفاهی به رییس جمهور: آقای روحانی به فکر چاره ای برای معظل بیکاری جوانان کشورمان به ویژه جوانان تحصیل کرده باشیدتصویب خرید سهام کارخانه سیمان سقز به میزان 51 درصد

 

tir 12