مهندس بیگلری در تذکر شفاهی به رییس جمهور: آقای روحانی به فکر چاره ای برای معظل بیکاری جوانان کشورمان به ویژه جوانان تحصیل کرده باشیددرخواست واگذاری انشعاب برق به اهالی دربند نیشتمان شهرستان بانه

 

tir 7