مهندس بیگلری در تذکر شفاهی به رییس جمهور: آقای روحانی به فکر چاره ای برای معظل بیکاری جوانان کشورمان به ویژه جوانان تحصیل کرده باشیدپیگیری مهندس بیگلری در خصوص واگذاری دو دستگاه خودرو عملیاتی آرگو به واحد امداد و نجات بین شهری

 

aa 009