مهندس بیگلری در تذکر شفاهی به رییس جمهور: آقای روحانی به فکر چاره ای برای معظل بیکاری جوانان کشورمان به ویژه جوانان تحصیل کرده باشیدپیگیری مهندس بیگلری در خصوص لغو واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی

و تخصیص اعتبار کافی برای مدیریت سالنها

 

 

 

aa 012