مهندس بیگلری در تذکر شفاهی به رییس جمهور: آقای روحانی به فکر چاره ای برای معظل بیکاری جوانان کشورمان به ویژه جوانان تحصیل کرده باشیدعضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه نظر این کمیسیون نسبت به وزیران پیشنهادی مرتبط مانند صنعت و معدن و ارتباطات مثبت است، گفت: اما نسبت به کلیات کابینه این فضای مثبت وجود ندارد و در بررسی‌های صورت گرفته نسبت به چند وزیر پیشنهادی نظر منفی اعلام شده است.فردا نیوز ، مهندس محسن بیگلری، اظهار داشت: وزیر پیشنهادی صنعت و معدن و وزیر پیشنهادی ارتباطات دو وزیری هستند که بیشترین همکاری را با کمیسیون صنایع و معادن خواهند داشت و تاکنون استنباطم این است که نظر منفی نسبت به این دو نفر که برای این دو وزارتخانه معرفی شده اند، وجود ندارد.وی افزود: رویکرد کلی مجلس نسبت به آقایان نعمت زاده و واعظی مثبت است .


بیگلری ادامه داد: امیدوارم در دولت جدید صنعت و معدن از تجارت جدا شود و در هماهنگی بین وزیر صنعت و معدن و مجلس این اتفاق رخ دهد. 

وی با بیان اینکه نعمت زاده تجربه خوبی در صنعت دارد، گفت: امیدوارم آقای نعمت زاده با کسب رأی اعتماد از مجلس بتواند وضعیت صنعت کشور را تغییر داده و بهبود بخشد.

نماینده سقز و بانه گفت: فضای مجلس نسبت به کلیات کابینه مثبت نیست، در بررسی هایی که انجام گرفته نظر نمایندگان درباره چند نفر از وزیران منفی است از جمله وزیر پیشنهادی ورزش که نمایندگان معتقدند رشته تحصیلی وی تناسبی با این وزارتخانه ندارد، از طرف دیگر تجربه ورزشی هم ندارد.

وی گفت: اما در مورد فردی مانند آقای نجفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش از آنجایی که تجربه و سابقه وی متناسب با این وزارتخانه است، اکثر نمایندگان با وی موافقند.