مهندس بیگلری در تذکر شفاهی به رییس جمهور: آقای روحانی به فکر چاره ای برای معظل بیکاری جوانان کشورمان به ویژه جوانان تحصیل کرده باشیدمهندس بیگلری به وزیر کشور در خصوص بلاتکلیفی استان کردستان به دلیل عدم تصمیم‌گیری در انتخاب استان دار بومی براساس قول رئیس جمهور محترم و وزیر نیرو در خصوص تجدیدنظر در تعیین قیمت آب و برق و جلوگیری از فشار به اقشار آسیب‌پذیرتذکر دادند.