مهندس بیگلری در تذکر شفاهی به رییس جمهور: آقای روحانی به فکر چاره ای برای معظل بیکاری جوانان کشورمان به ویژه جوانان تحصیل کرده باشیدمهندس بیگلری به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص جلوگیری از افزایش قیمت مواد غذایی همچون لبنیات، گوشت و مرغ در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تذکر دادند.