مهندس بیگلری در تذکر شفاهی به رییس جمهور: آقای روحانی به فکر چاره ای برای معظل بیکاری جوانان کشورمان به ویژه جوانان تحصیل کرده باشیدتعامل و رایزنی مهندس بیگلری با  دکتر روحاني

منبع :برنا نيوز

635196985106738755

635196985112510765

51737 orig