مهندس بیگلری در تذکر شفاهی به رییس جمهور: آقای روحانی به فکر چاره ای برای معظل بیکاری جوانان کشورمان به ویژه جوانان تحصیل کرده باشیدتذکر مهندس بیگلری به وزیر کشور در خصوص مردم بی گناه روستاهای بایندره ،زرواو ا،شتر آباد، کانی سور ،جاده سورن و ...در صحن علنی مجلس روز یکشنبه26-8-92مطرح شد و وزیر کشور فردا سه شنبه 28-8-92برای پاسخگویی به سوال مهندس بیگلری در خصوص مردم بی گناه و پاکسازی مین های استان کردستان  به مجلس خواهد آمد.

دانلود فایل تذکر مهندس بیگلری به وزیر کشور