مهندس بیگلری در تذکر شفاهی به رییس جمهور: آقای روحانی به فکر چاره ای برای معظل بیکاری جوانان کشورمان به ویژه جوانان تحصیل کرده باشیدمهندس محسن بیگلری در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو تاکید کرد : در شرایطی که خودروسازان و قطعه سازان داخلی با مشکلات متعددی مواجه هستند ، برگزاری همایشی با حضور خودروسازان بزرگ و معتبر جهانی ، فرصت بسیار خوبی را برای صنعت خودرو کشور فراهم خواهد نمود و می توان از این شرایط به نفع صنعت خودرو داخل بهره برداری کرد.وی افزود : دعوت از خودروسازان جهانی به منظورهمکاری مشترک و برگزاری همایشی در این راستای  ضمن اینکه در برقراری ارتباط مفید میان خودروسازان داخلی با شرکتهای معتبر جهانی موثر است بلکه حضور این شرکتها موجب انتقال دانش و تجارب با شرکتهای معتبر جهانی خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت صنعت خودرو ایران در فضای رقابت جهانی گفت : هر چند توان رقابتی ایران در مقابل صنایع بزرگ خودروساز چندان قوی نیست اما حضور شرکتهای مهم و برتر در حوزه خودروسازی دنیا می توان به لحاظ انتقال دانش و تکنولوژی و معرفی ظرفیت ها و توانمندی صنعت خودرو ایران شرایط خوبی را برای خودروسازان داخلی فراهم کند.

وی همچنین هر گونه تعامل و همکاری با خودروسازان خارجی را در جذب سرمایه های خارجی موثر ذکر کرد و اظهار داشت : با توجه به پتانسیل و نیروهای جوان و متخصص داخلی ، حضور خودروسازان جهانی قطعا می تواند در جذب و توسعه سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودرو ایران موثر باشد.

نماینده سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد : پتانسیل و جذابیت بازار ایران یکی از مواردی است که در تمایل خودروسازان جهانی برای همکاری با خودروسازان ایرانی و حضور جدی در همایش صنعت خودرو تاثیرگذار است چرا که در راستای این تعامل هر دو طرف سود خواهند برد خودروسازان خارجی از منافع بازار ایران استفاده کرده  و خودروسازان داخلی نیز از جذب سرمایه های خارجی و انتقال تکنولوژی در این جریان بهره برداری خواهند کرد.

بیگلری همچنین به تاثیر همایش بین المللی صنعت خودرو در کاهش اثر تحریم ها و محدودیت ها پرداخت و تاکید کرد : قطعا حضور خودروسازان معتبر جهانی در همایش صنعت خودرو در کم اثر نمودن تحریم ها و محدودیت ها موثر است