مهندس بیگلری در تذکر شفاهی به رییس جمهور: آقای روحانی به فکر چاره ای برای معظل بیکاری جوانان کشورمان به ویژه جوانان تحصیل کرده باشید20130411 182723پیگیری مهندس بیگلری در خصوص سهم سقز از سد شهید کاظمی و

-مجوز حفر چاه در بانه

-تکمیل مطالعات و مدیریت سدهای استان

 

 

 

 

20130411 182723