مهندس بیگلری در تذکر شفاهی به رییس جمهور: آقای روحانی به فکر چاره ای برای معظل بیکاری جوانان کشورمان به ویژه جوانان تحصیل کرده باشیدپیگیری و اخذ دستور از ریاست جمهوری در خصوص ارتقاء دهستان میرده به بخش

 

20130411 182557